Sweeper

 

 

รายละเอียดสินค้า ( Technical Data)
ความกว้างของแปรง (Maximum Cleaning width )
เซนติเมตร (cm)
160-190
ขนาดถังเก็บฝุ่น (Hopper Capacity)
ลิตร (litres)
310
ระบบถังเก็บฝุ่น (Hopper Unloading)
-
Hydraulic 1.35m
ความละเอียดในการกรองฝุ่น (Filteration Surface)
m2/h
8
เครื่องยนต์ (Engine )
-
Lombardini-Diesel
ขนาด (Dimensions)
เซนติเมตร (cm)
262x103x213
น้ำหนัก (Weight)
กิโลกรัม (kg.)
1270
Model: Ronda

Ronda มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดพื้นที่ขนาด 19,000 ตารางเมตรต่อชั่วโมง ด้วยความกว้างในการทำความสะอาด 190 เซนติเมตร และแปรงข้างจำนวน 3 แปรง ทำให้ Ronda สามารถทำความสะอาดพื้นที่ขนาดกลาง ถีงขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว
Ronda ได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานได้ในพื้นที่ในเมือง ถนน โรงงานอุตสาหกรรม และเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีฝุ่นมาก ระบบการทำงานของ Ronda ได้รับการออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน และทนทาน ด้วยการออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นพื้นที่ทำความสะอาดได้ชัดเจน ทำให้สามารถทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานให้กับผู้ใช้งาน โครงสร้างของเครื่องที่แข็งแรงทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจะไม่เกิดการกระตุก แม้ในสภาพการทำงานที่ไม่ดี Ronda ใช้เครื่องยนต์ Honda ในการขับเคลื่อนและมีสตาร์ตเตอร์ไฟฟ้า 

 

Model: OTTO

 

 

 

 

รายละเอียดสินค้า ( Technical Data)
ความกว้างของแปรง (Maximum Cleaning width )
เซนติเมตร (cm)
140
ขนาดถังเก็บฝุ่น (Hopper Capacity)
ลิตร (litres)
130
ระบบถังเก็บฝุ่น (Hopper Unloading)
-
Hydraulic 1.43m
ความละเอียดในการกรองฝุ่น (Filteration Surface)
m2/h
6
เครื่องยนต์ (Engine )
-
Honda-Petrol
ขนาด (Dimensions)
เซนติเมตร (cm)
164x107x151
น้ำหนัก (Weight)
กิโลกรัม (kg.)
490

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดสินค้า ( Technical Data)
ความกว้างของแปรง (Maximum Cleaning width )
เซนติเมตร (cm)
125
ขนาดถังเก็บฝุ่น (Hopper Capacity)
ลิตร (litres)
85
ระบบถังเก็บฝุ่น (Hopper Unloading)
-
Manual
ความละเอียดในการกรองฝุ่น (Filteration Surface)
m2/h
4
ขนาดแบตเตอรี่ (Battery)
V
24
ขนาด (Dimensions)
เซนติเมตร (cm)
125x101x114
น้ำหนัก (Weight)
กิโลกรัม (kg.)
184

 

 

 

 

Model: ATOM E

 

 

 

Otto มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดพื้นที่ขนาด 9,800 ตารางเมตรต่อชั่วโมง ด้วยความกว้างในการทำความสะอาด 140 เซนติเมตร และแปรงข้างจำนวน 2 แปรง ทำให้ Otto สามารถทำความสะอาดพื้นที่ขนาดกลาง ถีงขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว
Otto ได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานได้ในพื้นที่อุตสาหกรรมหนัก และเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีฝุ่นมาก ระบบการทำงานของ Otto ได้รับการออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน และทนทาน ด้วยการออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นพื้นที่ทำความสะอาดได้ชัดเจน ทำให้สามารถทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานให้กับผู้ใช้งาน โครงสร้างของเครื่องที่แข็งแรงทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจะไม่เกิดการกระตุก แม้ในสภาพการทำงานที่ไม่ดี Otto ใช้เครื่องยนต์ Honda ในการขับเคลื่อนและมีสตาร์ตเตอร์ไฟฟ้า 

 

รายละเอียดสินค้า ( Technical Data)
ความกว้างของแปรง (Maximum Cleaning width )
เซนติเมตร (cm)
70
ขนาดถังเก็บฝุ่น (Hopper Capacity)
ลิตร (litres)
43
ระบบถังเก็บฝุ่น (Hopper Unloading)
-
Manual
ความละเอียดในการกรองฝุ่น (Filteration Surface)
m2/h
2.25
เครื่องยนต์ (Engine )
-
Honda-Petrol
ขนาด (Dimensions)
เซนติเมตร (cm)
123x68x99
น้ำหนัก (Weight)
กิโลกรัม (kg.)
48

 

 

 

 

Atom E มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดพื้นที่ขนาด 6,800 ตารางเมตรต่อชั่วโมง ด้วยความกว้างในการทำความสะอาด 125 เซนติเมตร จึงทำให้ Atom E สามารถทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็ว Atom E เป็นเครื่องกวาดพื้นขนาดเล็กที่เหมะสำหรับพื้นที่ที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง และเนื่องด้วยเครื่องกวาดพื้น Atom E เป็นเครื่องกวาดพื้นระบบแบตเตอรี่ จึงสามารถใช้งานได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ระบบการทำงานของ Atom E ได้รับการออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน มีความทนทาน และถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นพื้นที่ทำความสะอาดได้ชัดเจน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

 

 

 

Model: ALFA

 

Model: ATOM PLUS
รายละเอียดสินค้า ( Technical Data)
ความกว้างของแปรง (Maximum Cleaning width )
เซนติเมตร (cm)
133
ขนาดถังเก็บฝุ่น (Hopper Capacity)
ลิตร (litres)
95
ระบบถังเก็บฝุ่น (Hopper Unloading)
-
Manual
ความละเอียดในการกรองฝุ่น (Filteration Surface)
m2/h
6
เครื่องยนต์ (Engine )
-
Honda 5.0 or Battery 24V
ขนาด (Dimensions)
เซนติเมตร (cm)
139x101x114
น้ำหนัก (Weight)
กิโลกรัม (kg.)
262

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดสินค้า ( Technical Data)
ความกว้างของแปรง (Maximum Cleaning width )
เซนติเมตร (cm)
86
ขนาดถังเก็บฝุ่น (Hopper Capacity)
ลิตร (litres)
50
ระบบถังเก็บฝุ่น (Hopper Unloading)
-
Manual
ความละเอียดในการกรองฝุ่น (Filteration Surface)
m2
3
ขนาดแบตเตอรี่ (Battery)
V
24
ขนาด (Dimensions)
เซนติเมตร (cm)
123x78x112
น้ำหนัก (Weight)
กิโลกรัม (kg.)
185
เครืองกวาดถนนชนิดเดินตาม Alfa มีความกว้างในการทำความสะอาด 70 เซนติเมตร เพือการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกอาคาร Alfa ได้รับการออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วเท่ากับการทำงานด้วยแรงงานคนจำนวน 35 คน อีกทั้งยังไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจายจากการทำงานอีกด้วย Alfa เป็นเครื่องทำความสะอาดอุตสาหกรรมที่ทันสมัย เพื่อการทำความสะอาดที่ประหยัดเวลา และด้วยงบประมาณที่ลดลง เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร เครื่องทำความสะอาดถนนAlfa มีให้เลือกใช้ทั้งชนิดแบตเตอรี่ และเครื่องยนต์ (Honda).

 

Model: SLALOM E

 

 

 

 

 

 

Atom Plus มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดพื้นที่ขนาด 7,300 ตารางเมตรต่อชั่วโมง ด้วยความกว้างในการทำความสะอาด 133 เซนติเมตร จึงทำให้ Atom E สามารถทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็ว Atom Plus เป็นเครื่องกวาดพื้นขนาดเล็กที่เหมะสำหรับพื้นที่ที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง และเนื่องด้วยเครื่องกวาดพื้น Atom Plus มีทั้งระบบเครื่องยนต์และระบบแบตเตอรี่ ดังนั้นเครื่องกวาดพื้น Atom Plus สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งระบบการทำงานของ Atom Plus ได้รับการออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน มีความทนทาน และถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นพื้นที่ทำความสะอาดได้ชัดเจน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slalom E มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดพื้นที่ขนาด 6,050 ตารางเมตรต่อชั่วโมง ด้วยความกว้างในการทำความสะอาด 86 เซนติเมตร จึงทำให้ Slalom E สามารถทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็ว Atom E เป็นเครื่องกวาดพื้นขนาดเล็กที่เหมะสำหรับพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก และเนื่องด้วยเครื่องกวาดพื้น Slalom E เป็นเครื่องกวาดพื้นระบบแบตเตอรี่ จึงสามารถใช้งานได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ระบบการทำงานของ Slalom E ได้รับการออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน มีความทนทาน และถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นพื้นที่ทำความสะอาดได้ชัดเจน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน