Escalator Cleaner

 

 

Model: X46

 

 

 

 

เครื่องทำความสะอาดบันไดเลื่อน รุ่น X46 เป็นเครื่องที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้การทำความสะอาดบันไดเลื่อนทุกประเภทเป็นงานที่รวดเร็ว ตัวเครื่องประกอบด้วยแปรงและระบบดูด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทำความสะอาดบันไดเลื่อนเป็นประจำด้วย เครื่องทำความสะอาดบันไดเลื่อน รุ่น X46 จะช่วยลดค่าใช้จ่าในการบำรุงรักษาบันไดเลื่อน และทำให้บันไดเลื่อนสะอาดมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เครื่องทำความสะอาดบันไดเลื่อน รุ่น X46จึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับห้างสรรพสินค้าโรงแรมสนามบินหรือสถานที่อื่นๆ