เครื่องดูดฝุ่นรุ่น LEO เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่มีเสียงรบกวนเพียง 57 เดซิเบล โครงสร้างของเครื่องด้านนอกทำจากพลาสติกโพลีพรอพพีลีน และติดตั้งด้วยมอเตอร์ระบบหนึ่งใบพัด ความเร็วสูง เครื่องดูดฝุ่น LEO เหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม หรือ สถานที่สาธารณะทั่วไป

 

 

 

 

 

รายละเอียดสินค้า ( Technical Data)
มอเตอร์ (Motor )
-
1 stages
กำลังมอเตอร์ (Power)
วัตต์ (watts)
1300
ระบบระบายความร้อน (Cooling)
-
Direct
ขนาดถัง (Tank)
ลิตร (litres)
12.5
น้ำหนัก (Weight)
กิโลกรัม (kg.)
8

 

 

 


 

Vacuum Machine

 

 

รายละเอียดสินค้า ( Technical Data)
มอเตอร์ (Motor )
-
2 stages
กำลังมอเตอร์ (Power)
วัตต์ (watts)
1000
ระบบระบายความร้อน (Cooling)
-
Direct
ขนาดถัง (Tank)
ลิตร (litres)
29
น้ำหนัก (Weight)
กิโลกรัม (kg.)
7.4
Model: Roky 103
Model: LEO
เครื่องดูดฝุ่นรุ่น Roky 103 เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่มีเสียงรบกวนเพียง 67 เดซิเบล โครงสร้างของเครื่องด้านนอกทำจากพลาสติกโพลีพรอพพีลีน และติดตั้งด้วยมอเตอร์ระบบ 2 ใบพัดที่โดดเด่น เครื่องดูดฝุ่น Roky 103 เหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงงานอตสาหกรรม หรือ สถานที่สาธารณะทั่วไป

 

Model: ISSA 103

 

 

 

 

รายละเอียดสินค้า ( Technical Data)
มอเตอร์ (Motor )
-
2 stages
กำลังมอเตอร์ (Power)
วัตต์ (watts)
1000
ระบบระบายความร้อน (Cooling)
-
Direct
ขนาดถัง (Tank)
ลิตร (litres)
16
น้ำหนัก (Weight)
กิโลกรัม (kg.)
8.5

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดสินค้า ( Technical Data)
มอเตอร์ (Motor )
-
2 stages
กำลังมอเตอร์ (Power)
วัตต์ (watts)
1000
ระบบระบายความร้อน (Cooling)
-
Direct
ขนาดถัง (Tank)
ลิตร (litres)
26
น้ำหนัก (Weight)
กิโลกรัม (kg.)
9

 

 

 

 

Model: ISSA 203

 

 

 

เครื่องดูดฝุ่นรุ่น ISSA 103 เป็นเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมของประเทศมานานกว่า 20 ปี ตัวถังทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง หัวมอเตอร์ ฐานเครื่อง และล้อทำจากพลาสติกโพลีพรอพพีลีนที่มีความทนทานสูง มอเตอร์ของรุ่น ISSA 103 เป็นมอเตอร์ที่ทำให้ ISSA 103 เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่โดดเด่นจากเครื่องดูดฝุ่นทั่วไป ด้วยระบบมอเตอร์แบบสองใบพัดทำให้ มอเตอร์ของเครื่องดูดฝุ่นรุ่น ISSA 103 มีคงทน ใช้งานได้นานปี เพราะเหตุนี้ทำให้ ISSA 103 เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่เหมาะสำหรับงานอุคสาหกรรมอยางแท้จริง 

 

รายละเอียดสินค้า ( Technical Data)
มอเตอร์ (Motor )
-
2 stages
กำลังมอเตอร์ (Power)
วัตต์ (watts)
1080
ระบบระบายความร้อน (Cooling)
-
By-pass
ขนาดถัง (Tank)
ลิตร (litres)
26
น้ำหนัก (Weight)
กิโลกรัม (kg.)
9

 

 

 

 

เครื่องดูดฝุ่นรุ่น ISSA 203 เป็นเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมของประเทศมานานกว่า 20 ปี ตัวถังทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง หัวมอเตอร์ ฐานเครื่อง และล้อทำจากพลาสติกโพลีพรอพพีลีนที่มีความทนทานสูง มอเตอร์ของรุ่น ISSA 203 เป็นมอเตอร์ที่ทำให้ ISSA 203 เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่โดดเด่นจากเครื่องดูดฝุ่นทั่วไป ด้วยระบบมอเตอร์แบบสองใบพัดทำให้ มอเตอร์ของเครื่องดูดฝุ่นรุ่น ISSA 203 มีคงทน ใช้งานได้นานปี เพราะเหตุนี้ทำให้ ISSA 203 เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่เหมาะสำหรับงานอุคสาหกรรมอยางแท้จริง 

 

Model: ISSA SUPERCONDOR

 

Model: ISSA 515
รายละเอียดสินค้า ( Technical Data)
มอเตอร์ (Motor )
-
2 stages
กำลังมอเตอร์ (Power)
วัตต์ (watts)
1080
ระบบระบายความร้อน (Cooling)
-
By-pass
ขนาดถัง (Tank)
ลิตร (litres)
38
น้ำหนัก (Weight)
กิโลกรัม (kg.)
10

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดสินค้า ( Technical Data)
มอเตอร์ (Motor )
-
2 stages
กำลังมอเตอร์ (Power)
วัตต์ (watts)
2 x 1080
ระบบระบายความร้อน (Cooling)
-
By-pass
ขนาดถัง (Tank)
ลิตร (litres)
78
น้ำหนัก (Weight)
กิโลกรัม (kg.)
24
เครื่องดูดฝุ่น/ดูดน้ำรุ่น ISSA SuperCondor เป็นเครื่องดูดฝุ่น/ดูดน้ำอุตสาหกรรมที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมของประเทศมานานกว่า 20 ปี ตัวถังทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง หัวมอเตอร์ ฐานเครื่อง และล้อทำจากพลาสติกโพลีพรอพพีลีนที่มีความทนทานสูง มอเตอร์ของรุ่น ISSA SuperCondor เป็นมอเตอร์ที่ทำให้ ISSA SuperCondor เป็นเครื่องดูดฝุ่น/ดูดน้ำที่โดดเด่นจากเครื่องดูดฝุ่น/ดูดน้ำทั่วไป ด้วยระบบมอเตอร์แบบสองใบพัดทำให้ มอเตอร์ของเครื่องดูดฝุ่นรุ่น ISSA SuperCondor มีคงทน ใช้งานได้นานปี เพราะเหตุนี้ทำให้ ISSA SuperCondor เป็นเครื่องดูดฝุ่น/ดูดน้ำที่เหมาะสำหรับงานอุคสาหกรรมอยางแท้จริง 

 

Model: ISSA 629

 

 

 

 

 

 

เครื่องดูดฝุ่น/ดูดน้ำรุ่น ISSA 515 เป็นเครื่องดูดฝุ่น/ดูดน้ำอุตสาหกรรมที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมของประเทศมานานกว่า 20 ปี ตัวถังทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง หัวมอเตอร์ ฐานเครื่อง และล้อทำจากพลาสติกโพลีพรอพพีลีนที่มีความทนทานสูง มอเตอร์ของรุ่น ISSA 515 เป็นมอเตอร์ที่ทำให้ ISSA 515 เป็นเครื่องดูดฝุ่น/ดูดน้ำที่โดดเด่นจากเครื่องดูดฝุ่น/ดูดน้ำทั่วไป ด้วยระบบมอเตอร์แบบสองใบพัดทำให้ มอเตอร์ของเครื่องดูดฝุ่นรุ่น ISSA 515 มีคงทน ใช้งานได้นานปี เพราะเหตุนี้ทำให้ ISSA 515 เป็นเครื่องดูดฝุ่น/ดูดน้ำที่เหมาะสำหรับงานอุคสาหกรรมอยางแท้จริง 

 

 

เครื่องดูดฝุ่น/ดูดน้ำรุ่น ISSA 640 เป็นเครื่องดูดฝุ่น/ดูดน้ำอุตสาหกรรมที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมของประเทศมานานกว่า 20 ปี ตัวถังทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง หัวมอเตอร์ ฐานเครื่อง และล้อทำจากพลาสติกโพลีพรอพพีลีนที่มีความทนทานสูง มอเตอร์ของรุ่น ISSA 640 เป็นมอเตอร์ที่ทำให้ ISSA 640 เป็นเครื่องดูดฝุ่น/ดูดน้ำที่โดดเด่นจากเครื่องดูดฝุ่น/ดูดน้ำทั่วไป ด้วยระบบมอเตอร์แบบสองใบพัดทำให้ มอเตอร์ของเครื่องดูดฝุ่นรุ่น ISSA 640 มีคงทน ใช้งานได้นานปี เพราะเหตุนี้ทำให้ ISSA 640 เป็นเครื่องดูดฝุ่น/ดูดน้ำที่เหมาะสำหรับงานอุคสาหกรรมอยางแท้จริง 

 

 

 

 

รายละเอียดสินค้า ( Technical Data)
มอเตอร์ (Motor )
-
2 stages
กำลังมอเตอร์ (Power)
วัตต์ (watts)
3 x 1080
ระบบระบายความร้อน (Cooling)
-
By-pass
ขนาดถัง (Tank)
ลิตร (litres)
89
น้ำหนัก (Weight)
กิโลกรัม (kg.)
28

 

 

 

Model: ISSA 640

 

 

 

เครื่องดูดฝุ่น/ดูดน้ำรุ่น ISSA 629 เป็นเครื่องดูดฝุ่น/ดูดน้ำอุตสาหกรรมที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมของประเทศมานานกว่า 20 ปี ตัวถังทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง หัวมอเตอร์ ฐานเครื่อง และล้อทำจากพลาสติกโพลีพรอพพีลีนที่มีความทนทานสูง มอเตอร์ของรุ่น ISSA 629 เป็นมอเตอร์ที่ทำให้ ISSA 629 เป็นเครื่องดูดฝุ่น/ดูดน้ำที่โดดเด่นจากเครื่องดูดฝุ่น/ดูดน้ำทั่วไป ด้วยระบบมอเตอร์แบบสองใบพัดทำให้ มอเตอร์ของเครื่องดูดฝุ่นรุ่น ISSA 629 มีคงทน ใช้งานได้นานปี เพราะเหตุนี้ทำให้ ISSA 629 เป็นเครื่องดูดฝุ่น/ดูดน้ำที่เหมาะสำหรับงานอุคสาหกรรมอยางแท้จริง 

 

 

เครื่องดูดฝุ่น ดูดน้ำ อุตสาหกรรม ที่ทนทาน ตัวถังทำจากพลาสติกโพลีพรอพพีลีน ความจุ 90 ลิตร พร้อมด้วยมอเตอร์ระบบสองใบพัด 2 ตัว ตัวละ 1200 วัตต์ ตัวถังของเครื่องต่อเนื่องกับท่อน้ำเพื่อถ่ายเทน้ำเสียออกจากถังน้ำ โดยไม่จำเป็นต้องย้ายหัวมอเตอร์ และยกถังน้ำ

 

 

Model: COMPACT 429
รายละเอียดสินค้า ( Technical Data)
มอเตอร์ (Motor )
-
2 stages
กำลังมอเตอร์ (Power)
วัตต์ (watts)
2 x 1200
ระบบระบายความร้อน (Cooling)
-
By-pass
ขนาดถัง (Tank)
ลิตร (litres)
90
น้ำหนัก (Weight)
กิโลกรัม (kg.)
24
Model: FREE STEEL 202
เครื่องดูดฝุ่น Free 202 เป็นเครื่องดูดฝุ่นรุ่นประหยัด เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดขนาดปานกลาง ตัวถังเครื่องดูดฝุ่น Free 202 ทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง หัวมอเตอร์ทำจากพลาสติกโพลีพรอพพีลีน ในขณะที่มอเตอร์ของเครื่องดูดฝุ่น ดูดน้ำ เป็นมอเตอร์ระบบหนึ่งใบพัด ความเร็วสูง
รายละเอียดสินค้า ( Technical Data)
มอเตอร์ (Motor )
-
1 stage
กำลังมอเตอร์ (Power)
วัตต์ (watts)
1300
ระบบระบายความร้อน (Cooling)
-
Thru-flow
ขนาดถัง (Tank)
ลิตร (litres)
19
น้ำหนัก (Weight)
กิโลกรัม (kg.)
10.5

เครื่องดูดฝุ่น/ดูดน้ำ VEGAS 429F M INOX เป็นเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุด เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดขนาดปานกลาง ตัวถังเครื่องดูดฝุ่น VEGAS 429F M INOX ทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง หัวมอเตอร์ทำจากพลาสติกโพลีพรอพพีลีน ในขณะที่มอเตอร์ของเครื่องดูดฝุ่น /ดูดน้ำ เป็นมอเตอร์ระบบหนึ่งใบพัด ความเร็วสูง 2 ตัว ตัวละ 1300 วัตต์
VEGAS 429F M INOX เป็นเครื่องดูดฝุ่น/ดูดน้ำที่โดดเด่นจากเครื่องดูดฝุ่น/ดูดน้ำทั่วไป ด้วยระบบ Flow Mix ซึ่งเป็นระบบสร้างแรงดูด โดยระบบนี้สามารถทำให้แรงดูดน้ำเพิ่มขึ้นถึง 60%  และระบบ Flow Mix ที่มีเฉพาะในเครื่องของ Soteco เท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องดูดฝุ่น ดูดน้ำ Free 515 เป็นเครื่องดูดฝุ่นรุ่นประหยัด เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดขนาดปานกลาง ตัวถังเครื่องดูดฝุ่น Free 515 ทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง หัวมอเตอร์ทำจากพลาสติกโพลีพรอพพีลีน ในขณะที่มอเตอร์ของเครื่องดูดฝุ่น ดูดน้ำ เป็นมอเตอร์ระบบหนึ่งใบพัด ความเร็วสูง
รายละเอียดสินค้า ( Technical Data)
มอเตอร์ (Motor )
-
1 stage
กำลังมอเตอร์ (Power)
วัตต์ (watts)
1500
ระบบระบายความร้อน (Cooling)
-
By-pass
ขนาดถัง (Tank)
ลิตร (litres)
26
น้ำหนัก (Weight)
กิโลกรัม (kg.)
12

 

Model: FREE STEEL 515
Model: VEGAS 429 F M INOX

 

รายละเอียดสินค้า ( Technical Data)
มอเตอร์ (Motor )
-
1 stages
กำลังมอเตอร์ (Power)
วัตต์ (watts)
2 x 1300
ระบบระบายความร้อน (Cooling)
-
By-pass
ขนาดถัง (Tank)
ลิตร (litres)
62
น้ำหนัก (Weight)
กิโลกรัม (kg.)
24
ปิดระบบ Flow Mix (Flow Mix Off)
กำลังดูดน้ำ Waterlift
2380
เปิดระบบ Flow Mix (Flow Mix On)
กำลังดูดน้ำ Waterlift
3800

 

 

 

 

เครื่องดูดฝุ่น ดูดน้ำ Free 429 เป็นเครื่องดูดฝุ่นรุ่นประหยัด เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดขนาดปานกลาง ตัวถังเครื่องดูดฝุ่น Free 429 ทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง หัวมอเตอร์ทำจากพลาสติกโพลีพรอพพีลีน ในขณะที่มอเตอร์ของเครื่องดูดฝุ่น ดูดน้ำ เป็นมอเตอร์ระบบหนึ่งใบพัด ความเร็วสูง 2 ตัว ตัวละ 1400 วัตต์

 

รายละเอียดสินค้า ( Technical Data)
มอเตอร์ (Motor )
-
1 stage
กำลังมอเตอร์ (Power)
วัตต์ (watts)
2 x 1400
ระบบระบายความร้อน (Cooling)
-
By-pass
ขนาดถัง (Tank)
ลิตร (litres)
62
น้ำหนัก (Weight)
กิโลกรัม (kg.)
26

 

 

 

 

Model: FREE STEEL 429

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องดูดฝุ่นรุ่น White R เป็นเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมที่ใช้ในงานห้องคลีนรูมที่สามารถกรองฝุ่นละเอียดได้ถึง 0.3 ไมครอน โดยตัวถังทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง หัวมอเตอร์ ฐานเครื่อง และล้อทำจากพลาสติกโพลีพรอพพีลีนที่มีความทนทานสูง มอเตอร์ของรุ่น White R เป็นมอเตอร์ที่ทำให้ White R เป็นเครื่องดูดฝุ่นละเอียดที่โดดเด่นจากเครื่องดูดฝุ่นทั่วไป ด้วยระบบมอเตอร์แบบสองใบพัดทำให้ มอเตอร์ของเครื่องดูดฝุ่นรุ่น White R มีความคงทน ใช้งานได้นานปี เพราะเหตุนี้ทำให้ ้ White R เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่เหมาะสำหรับงานห้องคลีนรูมที่ต้องการการกรองฝุ่นละเอียดอย่างแท้จริง 
ระบบกรองฝุ่น 4 ชั้น ประกอบด้วยระบบกรองฝุ่นมาตรฐาน 4 ชั้น ทำให้มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นขนาด 0.3 ไมครอน ได้แน่นอนถึง 99.97%

 

 

 

 

รายละเอียดสินค้า ( Technical Data)
มอเตอร์ (Motor )
-
2 stages
กำลังมอเตอร์ (Power)
วัตต์ (watts)
1000
ระบบระบายความร้อน (Cooling)
-
Direct
ขนาดถัง (Tank)
ลิตร (litres)
32
น้ำหนัก (Weight)
กิโลกรัม (kg.)
13
ความสามารถในการกรองฝุ่น (Filter)
ไมครอน (Micron)
0.3

 

Model: WHITE R

 

 

 

 

 

 

ลักษณะรูปทรงของเครื่องได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องตามหลัก Ergonomic เนื่องจากตัวเครื่องได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องตามหลัก Ergonomic ซึ่งเหมาะพอดีกับรูปร่างผู้ใช้งาน ทำให้ ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สายพาดบริเวณไหล่ผลิตด้วยวัสดุพิเศษ และมีขนาดที่เหมาะกับตัวเครื่อง ทำให้การใช้งานในขณะที่มีฝุ่นเต็มถุง ไม่ก่อให้เกิดความเมื่อยล้าแก่ผู้ใช้งานฟองน้ำด้านหลังเครื่องทำจากวัสดุ Santopreneâ และได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี เพื่อดูดซับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน

 

 

 

 

Model: BV 150

 

 

 

รายละเอียดสินค้า ( Technical Data)
กำลังไฟฟ้า (Voltage )
โวลต์ (V)
220-240
กำลังมอเตอร์ (Power)
วัตต์ (watts)
1300
ระบบระบายความร้อน (Cooling)
-
Flow Through
ขนาดถัง (Tank)
ลิตร (litres)
5
น้ำหนัก (Weight)
กิโลกรัม (kg.)
4.85

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดสินค้า ( Technical Data)
มอเตอร์ (Motor )
-
1 stages
กำลังมอเตอร์ (Power)
วัตต์ (watts)
1300
ระบบระบายความร้อน (Cooling)
-
Direct
ขนาดถัง (Tank)
ลิตร (litres)
27
น้ำหนัก (Weight)
กิโลกรัม (kg.)
16
ความสามารถในการกรองฝุ่น (Filter)
ไมครอน (Micron)
0.3

 

Model: Ecospital
เครื่องดูดฝุ่นสำหรับห้องคลีนรูมรุ่น Ecospital ตัวเครื่องทำจากพลาสติกชนิด Antibacterial ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่อยู่บนพื้นผิวพลาสติก ฟิวเตอร์กรองฝุ่น 4 ชั้น (ถุงเก็บฝุ่น ฟิวเตอร์โพลีเอสเตอร์แบบ Sanifilter และ ฟิวเตอร์ชนิด HEPA อีก 2 ชั้น) ช่วยให้เครื่องดูดฝุ่น Ecospital สามารถกรองฝุ่นรวมถึงแบคทีเรียได้ถึง 98% ทำให้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดบริเวณที่ต้องการสุขอนามัยสูง เช่น โรงพยาบาล ห้องคลีนรูม ห้องแลป เป็นต้น